Svaz Němců Těšínského Slezska

Sdružování slezsko-německých přátel.

Studentská 1198/11, Havířov-Podlesí