Doc.Ing. Marie Godulová, CSc.

Výuka středoškolské a vysokoškolské matematiky.

Fryštátská 2061/55b, Karviná-Fryštát