Milan Dočkal

Silniční motorová nákladní přeprava materiálu.

Dr. Glazera 1228/7, Horní Suchá